Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

 

Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie (31-476) przy Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, budynek Quattro Business Park, wejście D, piętro 13.

Pliki:

OML Ogólna liczba akcji i głosów na ZWZ -2023-06-30
OML Projekty uchwał na ZWZ -2023-06-30
OML Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ -2023-06-30
OML Pełnomocnictwo osoby prawne na ZWZ -2023-06-30
OML Pełnomocnictwo osoby fizyczne na ZWZ -2023-06-30
OML Formularz głosowania na ZWZ -2023-06-30