Kraków 08.10.2020

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 7 października 2020 r. umowy wydawniczej z All In! Games S.A. („Wydawca”), której przedmiotem jest stworzenie przez Spółkę oraz wydanie, dystrybucja i promocja przez Wydawcę gry komputerowej (“Gra”) pod roboczym tytułem “Cyber Slash”.

W ramach zawartego porozumienia Spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży Gry.

Wartość kontraktu wynosi 3 500 000 EUR netto.

Termin premiery Gry zostanie podany osobnym raportem bieżącym.