17 marca br. zawarliśmy z firmą All in! Games S.A. (AIG) porozumienie dotyczące spłaty przez AIG zobowiązań wobec naszej spółki, wynoszących 3,8 mln zł. Zobowiązania te wynikają z wcześniej realizowanych wspólnie projektów i składają się na nie, w głównej mierze, tantiemy z tytułu gry Ghostrunner. Rozliczenia, do tej pory, nie była realizowana zgodnie z ustalanymi harmonogramami. Nasze należności są, od strony formalnej, dobrze zabezpieczone, jednak m.in. znając specyfikę branży gamedev, oraz mając, w oparciu o lekturę ostatnich sprawozdań finansowych, świadomość sytuacji AIG, zdecydowaliśmy się na zawarcie porozumienia, maksymalizującego, w naszej ocenie, szanse One More Level na uzyskanie całości środków i potencjalnie uzyskanie dodatkowych korzyści finansowych.

Zgodnie z porozumieniem spłata zobowiązań zostanie dokonana w ratach, w terminie do 30 czerwca 2025 r. Porozumienie wprowadza mechanizmy wskazujące precyzyjnie źródła spłat, takie jak określona procentowo część całkowitych przychodów firmy Ironbird Creations S.A. (Ironbird), podmiotu zależnego od AIG, realizującej projekt gry Phantom Hellcat, jak również część ewentualnych przychodów AIG z tytułu rozporządzenia sprzedaży akcji spółek zależnych (Ironbird, oraz Taming Chaos S.A. i Happy Little Moments S.A.).

Spłata należności została dodatkowo zabezpieczona poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 20% akcji Ironbird. Dodatkowo, w ramach rozliczenia wynagrodzenia One More Level za zgodę na zawarcie porozumienia, staniemy się posiadaczami 4% akcji Ironbird. Oceniamy, że podmiot ten, realizujący projekt bardzo obiecująco zapowiadającej się gry, stanowi dziś atrakcyjne aktywo i przyjęta konstrukcja zabezpieczenia należności oraz wynagrodzenia za rozterminowanie ich rozliczenia jest najlepszą z dostępnych opcji.

Należność od AIG stanowi istotną część majątku naszej będącej wciąż na dorobku firmy. Równocześnie, dzięki realizacji projektów Ghostrunner 2 oraz Cyber Slash we współpracy z czołowymi światowymi wydawcami gier, odpowiednio 505 Games oraz Private Division (label Take-Two Interactive), możemy, w komfortowych warunkach, również finansowych, skupić się na tym, na czym znamy się najlepiej – robieniu dynamicznych, angażujących gier.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole. Krakowskie studio, założone w 2014 r., ma na swoim koncie wyprodukowanie takich tytułów jak m.in. God’s Trigger oraz Ghostrunner. Obecnie zespół firmy tworzy ponad 40 wysoce wykwalifikowanych specjalistów w produkcji gier. One More Level od 2018 r. jest notowane na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:
Błażej Dowgielski
MakMedia Group
tel.: +48 692 823 744
email: b.dowgielski@makmedia.pl