Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

•raport za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14.02.2022 roku,
•raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 14.05.2022 roku,
•raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 13.08.2022 roku,
•raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 12.11.2022 roku.

Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.05.2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.