Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 14.05.2024 roku,
• raport za II kwartał 2024 roku – w dniu 13.08.2024 roku,
• raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 13.11.2024 roku.

Raport roczny za 2023 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15.03.2024 roku.