Instytucje rynku kapitałowego:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi. Dzięki koncentracji w jednym miejscu i czasie ofert od kupujących i sprzedających, umożliwia wyznaczenie kursu i realizację transakcji.
www.gpw.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Centralna instytucją nadzorująca i prowadzący system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.
www.kdpw.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
KNF nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy i emerytalny oraz instytucje pieniądze elektronicznego.
www.knf.gov.pl