Kraków 07.10.2020

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 6 października 2020 r. aneksu do umowy wydawniczej (“Aneks”) z All In! Games S.A. („Wydawca”), którego przedmiotem jest stworzenie przez Spółkę oraz wydanie przez Wydawcę serii dodatków (“DLC”) do gry Ghostrunner.

W ramach zawartego porozumienia Spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji Aneksu oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży, który rozliczany będzie na zasadach określonych w umowie wydawniczej.

Wartość porozumienia wynosi 2 083 161,25 zł netto.