Relacje Inwestorskie

Spotkanie inwestorskie z Zarządem One More Level

Zarząd One More Level S.A. serdecznie zaprasza na spotkanie inwestorskie poświęcone omówieniu sytuacji Spółki oraz przedstawieniu planów na najbliższe kwartały.  Wideokonferencja odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 18.00 z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams.

WIDEOKONFERENCJA Z ZARZĄDEM ONE MORE LEVEL

WIDEOKONFERENCJA Z ZARZĄDEM ONE MORE LEVEL   Zapraszamy do udziału w wideokonferencji spółki One More Level poświęconej omówieniu bieżącej sytuacji studia  oraz przedstawieniu planów i perspektyw na przyszłość. Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia (czwartek) o godzinie 12.

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lutego 2024 roku   Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2024 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie (31-476) przy Al. Gen.

ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Kraków 08.04.2021 Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Majewskim (dalej: „Pożyczkodawca”) aneks (dalej: „Aneks”) do umowy pożyczki z dnia 30 września 2017 r. (dalej: „Pożyczka”).

Materiały

Logotypy Pobierz logotypy Prezentacje Pobierz prezentacje Zdjęcia Pobierz zdjęcia...

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi. Dzięki koncentracji w jednym miejscu i czasie ofert od kupujących i sprzedających, umożliwia wyznaczenie kursu i realizację transakcji. www.gpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kalendarium

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: • raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 14.05.2024 roku, • raport za II kwartał 2024 roku – w dniu 13.08.