Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Iwona Cygan - Opyt – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki:

Łukasz Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Kapustka - Członek Rady Nadzorczej
Radosław Ratusznik - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Balsamski - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej
Kamila Sadowska - Członek Rady Nadzorczej