Kalendarium

Kalendarium publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą publikowane w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2018 rok – w dniu 16.03.2019 roku
  • jednostkowy za I kwartał 2019 roku – w dniu 11.05.2019 roku
  • jednostkowy za II kwartał 2019 roku – w dniu 10.08.2019 roku
  • jednostkowy za III kwartał 2019 roku – w dniu 10.11.2019 roku

 

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2018 roku. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.